نفیسه مدنی

 

کارشناس ارشد روان شناسی شخصیت.

درمانگر تحلیلی با رویکرد روابط ابژه

 

سوابق کاری

روان شناس بیمارستان سوم شعبان

روان شناس کلینیک بانک ملی

 

علم روانشناسی

روان‌شناسی، علم مطالعهٔ رفتار و فرایندهای ذهنِ موجود زنده ـ بخصوص انسان ـ بر اساس روش علمی است.

آخرین کارگاه ها

چهارشنبه, 01 شهریور 1396

گروه درمانی

دوشنبه, 23 مرداد 1396

عشق و دلبستگی

آخرین مقالات

دوشنبه, 20 شهریور 1396

اوتیسم

یکشنبه, 08 مرداد 1396

علائم اضطراب و مکانیزمهای دفاعی